MDR
Medical Device Regulation

Szukaj

Kontakt

 • Warszawa
 • Płock
 • Stuttgart
 • Berlin
 • Drezno
 • Hamburg
 • Dortmund
 • Schleswig-Flensburg
 • Temeszwar

Justyna Matuszak-Leśny

esb Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Wrzesińska 12/27
03-713 Warszawa, Polska
+48 22 401 06 13 +48 22 401 06 13
NIP: 5242555359 REGON: 221884976
Napisz wiadomość - odpowiemy!
* Podanie adresu email lub numeru telefonu jest obowiązkowe.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu i Klauzulą informacyjną dot. zasad przetwarzania danych osobowy i akceptuję go w całości.

Justyna Matuszak-Leśny

esb Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Rembielińskiego 8
09-400 Płock, Polska
Napisz wiadomość - odpowiemy!
* Podanie adresu email lub numeru telefonu jest obowiązkowe.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu i Klauzulą informacyjną dot. zasad przetwarzania danych osobowy i akceptuję go w całości.

esb Rechtsanwälte Emmert Bücking Speichert Matuszak-Lesny Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung

Schockenriedstr. 8A
D-70565 Stuttgart, Niemcy
+49 711 469058 0 +49 711 469058 99
NIP: DE178989878
Napisz wiadomość - odpowiemy!
* Podanie adresu email lub numeru telefonu jest obowiązkowe.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu i Klauzulą informacyjną dot. zasad przetwarzania danych osobowy i akceptuję go w całości.

esb Rechtsanwälte Berlin

Dorotheenstraße 3
10117 Berlin, Niemcy
+49 30 20156402
Napisz wiadomość - odpowiemy!
* Podanie adresu email lub numeru telefonu jest obowiązkowe.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu i Klauzulą informacyjną dot. zasad przetwarzania danych osobowy i akceptuję go w całości.

esb Rechtsanwälte Dresden Strewe & Partner mbB

AG Dresden PR 296 Goethestraße 17 (Villa Harzer)
D-01109 Drezno, Niemcy
+49 351 81651 0 +49 351 81651 99
Napisz wiadomość - odpowiemy!
* Podanie adresu email lub numeru telefonu jest obowiązkowe.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu i Klauzulą informacyjną dot. zasad przetwarzania danych osobowy i akceptuję go w całości.

esb Hamburg

Bleichenbrücke 11
20354 Hamburg, Niemcy
+49 40 30954229 +49 40 33395991
Napisz wiadomość - odpowiemy!
* Podanie adresu email lub numeru telefonu jest obowiązkowe.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu i Klauzulą informacyjną dot. zasad przetwarzania danych osobowy i akceptuję go w całości.

esb Dortmund

Rosa-Luxemburg-Str. 18
44141 Dortmund, Niemcy
+49 231 5841920
Napisz wiadomość - odpowiemy!
* Podanie adresu email lub numeru telefonu jest obowiązkowe.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu i Klauzulą informacyjną dot. zasad przetwarzania danych osobowy i akceptuję go w całości.

esb Schleswig-Flensburg

Osterfelder Weg 12
24986 Mittelangeln, Niemcy
+49 4633 9879711
Napisz wiadomość - odpowiemy!
* Podanie adresu email lub numeru telefonu jest obowiązkowe.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu i Klauzulą informacyjną dot. zasad przetwarzania danych osobowy i akceptuję go w całości.

esb Temeszwar

Strada Ady Endre 11
300175 Temeszwar, Rumunia
+49 341 98227 0 +49 341 98227 21
Napisz wiadomość - odpowiemy!
* Podanie adresu email lub numeru telefonu jest obowiązkowe.
Zapoznałem się z Regulaminem Serwisu i Klauzulą informacyjną dot. zasad przetwarzania danych osobowy i akceptuję go w całości.

Klauzula informacyjna dot. zasad przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informujemy, że:
Administrator, dane kontaktowe

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie (03-317), ul. Wrzesińska 12 lok 27, NIP: 5242555359, REGON: 221884976 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy::
 1. listownie na adres: esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy  Prawnego, ul.  ul. Wrzesińska 12 lok 27, 03-317 Warszawa
 2.  elektronicznie na adres: biuro@esb-legal.pl
 3.  telefonicznie pod numerem: +48 22 401 06 13.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Pana/Pani dane osobowe, udostępnione nam przez Pana/Panią dobrowolnie w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane w celach:
  1.  komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt;
  2.  z Administratorem
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail jest niezbędne do udzielenia przez Administratora odpowiedzi na wiadomość przesłaną w formularzu kontaktowym. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

Kategorie odbiorców danych osobowych

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT oraz hostingodawcom.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 3), bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 2. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2).
  Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.